MẶT BẰNG THIẾT KẾ CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH

ornament

Mat bang chung cu thanh binh garden

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH1

Diện tích: 60,1 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 2 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Tây Nam - Ban công: Đông Bắc

thiet-ke-can-ch1

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH3

Diện tích: 61,3 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 2 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Đông Bắc - Ban công: Tay Nam

thie-ke-can-ch3

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH8

Diện tích: 68,8 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 2 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Đông Bắc - Ban công: Tay Nam - Tây Bắc

thiet-ke-can-ch8

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH9

Diện tích: 54,6 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 1 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Đông Nam - Ban công: Tây Bắc

thie-ke-can-ch9

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH9

Diện tích: 54,6 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 1 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Đông Nam - Ban công: Tây Bắc

thie-ke-can-ch9

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH11

Diện tích: 49,8 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 1 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Tây Bắc - Ban công: Đông Nam

can-ho-ch11

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH2

Diện tích: 40,6 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 1 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Tây Bắc - Ban công: Đông Nam

thie-ke-can-ch2

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH4 - CH6

Diện tích: 63,4 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 2 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Đông Bắc  - Ban công: Tây Nam

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH5 - CH7

Diện tích: 63,8 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 2 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Đông Bắc  - Ban công: Tây Nam

can-ho-ch5-7

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH10

Diện tích: 60,3 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 2 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Đông Nam - Ban công: Tây Bắc

can-ho-ch10

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH10

Diện tích: 60,3 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 2 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Đông Nam - Ban công: Tây Bắc

can-ho-ch10

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH12 - CH12A - CH14

Diện tích: 51,1 m2 - 51,3 m2 - 50,6 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 2 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Tây Nam - Ban công: Đông Bắc

can-ho-ch12-14

THIẾT KẾ CĂN HỘ CH15

Diện tích: 45 m2

Phòng ngủ: 2 -  WC: 2 - Ban công: 1 - Phòng bếp: 1

Hướng cửa: Đông Nam - Ban công: Tây Bắc

thie-ke-can-ch15

 LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Điện thoại: 0902.155.883